Website DỪNG HOẠT ĐỘNG (Vui lòng không đặt hàng)
Bản đồ phủ sóng truyền hình số An Viên – MobiTV
Trang chủ / Giới thiệu Truyền hình An Viên / Bản đồ phủ sóng truyền hình số An Viên – MobiTV

Bản đồ phủ sóng truyền hình số An Viên – MobiTV

Thực hiện lộ trình số hóa của chính phủ, truyền hình MobiTV là đơn vị tiên phong cả nước về lĩnh vực truyền hình số mật đất phát theo chuẩn DVB T2. Dưới đây là Bản đồ phủ sóng truyền hình MobiTV tính từ 6/2016

1. Bản đồ phủ sóng toàn quốc

20150701-h1.jpg

2. Miền Bắc

20150701-h2.jpg

3. Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam

20150701-h3.jpg

4. Khánh Hòa

20150701-h4.png

5. Miền Nam

20150701-h5.png

 Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *