Website DỪNG HOẠT ĐỘNG (Vui lòng không đặt hàng)
Danh sách kênh đầu thu FTV
Trang chủ / Đầu thu FTV / Danh sách kênh đầu thu FTV

Danh sách kênh đầu thu FTV

Danh sách kênh FTV có từ 31 – 37,  gồm nhóm kênh truyền hình thiết, VTV, VTC, AVG, HTV và một số kênh địa phương. Nếu khách hàng có nhu cầu xem các kênh truy ền hình trả tiền (15 kênh) trên đầu thu FTV thì chỉ cần đăng ký thuê bao, phí hằng tháng là 15.000 đồng.

FTV có 55 kênh, gồm 31 kênh miễn phí và 24 kênh trả tiền
FTV có 55 kênh, gồm 31 kênh miễn phí và 24 kênh trả tiền

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *