Website DỪNG HOẠT ĐỘNG (Vui lòng không đặt hàng)
Hướng dẫn lắp đặt đầu thu An Viên – AVG
Trang chủ / Tin tức AVG / Hướng dẫn lắp đặt đầu thu An Viên – AVG

Hướng dẫn lắp đặt đầu thu An Viên – AVG

DTT là truyền hình kỹ thuật số mặt đất; sử dụng ăng ten để nhận tín hiệu phát ra từ các trạm phát sóng đặt trên mặt đất
DTH là truyền hình kỹ thuật số vệ tinh; sử dụng chảo thu nhận tín hiệu phát ra từ vệ tinh DTT và DTH đều có những ưu điểm và nhược điểm đặc trưng riêng; tùy thuộc vào điều kiện, lựa chọn và quyết định của khách hàng (trong trường hợp cả 2 loại hình đều phù hợp) mà lựa chọn DTT hoặc DTH.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *