Lắp đặt: 0914 17 1900 - 0986 80 1900 (Ms. Thủy)
đầu thu dvb-t2 FTV 8888