Website DỪNG HOẠT ĐỘNG (Vui lòng không đặt hàng)
[Video Clip] Hãy cho đi tất cả – rồi sẽ nhận được về
Trang chủ / Truyền hình An Viên Online / [Video Clip] Hãy cho đi tất cả – rồi sẽ nhận được về

[Video Clip] Hãy cho đi tất cả – rồi sẽ nhận được về

Dù bạn là ai, bạn vẫn có thể giúp đỡ người khác. Ai cũng có thể giúp đỡ người khác. Bạn không cần phải giàu có hay đầy quyền lực mới nghĩ đến việc giúp đỡ những người xung quanh. Bất kể là ai, với quá khứ ra sao, bạn vẫn có thể giúp đỡ mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *